اندروید 12

اضافه شدن قابلیت های جدید به اندورید در تابستان 1400

/post-24

از تابستان 1400 شش قابلیت جدید به اندوروید اضافه خواهد شد . و .......... ادامه مطلب کلیک کنید